Hvorfor samler i data ind (hjemmel)?

Det skyldes et krav om registreringsordninger i lovgivningen.

Den ikke-erhvervsmæssig sejlads i Gudenåsystemet reguleres af Miljøministeriets ”Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (herefter sejladsbekendtgørelsen).

I sejladsbekendtgørelsen fastslås, at fartøjer uden motor, der ikke er omfattet af andre af de bekendtgørelsens registreringsordninger ved sejlads på strækningen Tørring til Klostermølle skal føre en gæstenummerplade.  Registreringen sker via det fælleskommunale register på denne hjemmeside

Man kan sagtens anvende hjemmesiden til at søge information om sejlads og registrering på strækningen Tørring-Klostermølle uden at afgive personoplysninger – denne anvendelse er anonym. Hjemmesiden opsamler nemlig ikke automatisk personoplysninger. Ønsker du at sejle som gæste på strækningen Tørring-Klostermølle kræver det imidlertid, at du bevist afgiver informationer om dig selv (persondata) og om sejladsen (læs mere herunder).

 

Hvorfor opkræver i gebyr for gæsteregistreringen (hjemmel)?

Der opkræves gebyr ifm. med registreringen – hjemlen hertil gives i ovennævnte bekendtgørelses §15. Gebyret opkræves via betalingsgatewayen Quickpay. Betalingssiden er krypteret.

  

Hvad er formålet med indsamling og behandling af persondata?

Formålet med hjemmesidens indsamling af personoplysninger om dig er at kunne tildele en gæsteregistrering af dit ikke-motoriserede fartøj, så du lovligt kan starte en gæstesejlads på strækningen Tørring-Klostermølle. Formålet med den konkrete indsamling er ligeledes beskrevet ifm. udfyldelse af ansøgningsblanket.

 

Behandling og sikring af dine personoplysninger

Hvis du ønsker at erhverve en gæsteregistrering af dit ikke-motoriserede fartøj, vil du blive bedt om at afgive specifikke personoplysninger. Hjemmesiden indsamler de personoplysninger, som du afgiver bevidst og frivilligt, når du ønsker at erhverve en gæsteregistrering til dit ikke-motoriserede fartøj til sejlads startende på strækningen Tørring-Klsotermølle.  Alle de indsamlede data klassificeres som ikke-følsomme.

For at sikre dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller ændring, tab, forvanskning og anden misbrug, anvender hjemmesiden en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Medarbejdere og databehandler er underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der behandles via hjemmesiden.

Alle Gudenåkommuner har desuden en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte ved spørgsmål om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.  Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside, link: https://www.datatilsynet.dk/forside/

 

Oversigt over Databeskyttelsesrådgiverne (DPO) i de 7 Gudenåkommuner Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens samt Hedensted kommuner:

 Kommune

Navn

telefon

e-mail

Randers

Lone Karina Jensen

51 56 28 00

lone.karina.jensen@randers.dk

Viborg

Christian Aabo

87 87 41 55

caa@viborg.dk

Favrskov

Pia Pehrsson

89 64 60 95

dbr@favrskov.dk

Silkeborg

Mette Mejlsted Lundsgaard

25 47 55 48

dpo@silkeborg.dk

Skanderborg

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

72 27 30 02

dpo.skanderborg@bechbruun.com

Horsens

Ida Neermark Thomsen

76 29 42 26

databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

Hedensted

Line Wichmann Ketelsen

79 75 55 59

dbr@hedensted.dk

 

 

Hvilke data indsamles?

Borger oplyser navn, adresse, postnummer, telefonnummer. Hjemmesiden indhenter ikke informationer om CPR-nummer. E-mailadresse er valgfri information.

Om sejladsen oplyses forventet startsted og starttidspunkt

Som det fremgår er nogle oplysninger en forudsætning for at kunne erhverve en gæsteregistrering (navn, adresse, postnummer, telefonnummer), mens andre oplysninger (e-mailadresse) er frivillige. E-mailadressen tjener alene til at servicere dig, så du kan modtage gæsteregistreringen til senere print.

 

Hvor og hvor længe opbevares data? Og hvordan får jeg indsigt i mine data og ændrer/sletter mine personoplysninger?

Data fra registrerede ikke-motoriserede fartøjer opbevares i en database i 5 år.  Du kan til enhver tid omkostningsfrit bede om at få dine personlige oplysninger slettet eller gjort utilgængelige for fremtidig anvendelse. Ved at rette henvendelse til Gudenåkomitéens Sekretariat (makla@silkeborg.dk).

 

Hvad er principperne bag indsamling og behandling af mine personoplysninger?

Følgende principper lægges til grund ved indsamling og behandling af dine personoplysninger:

  • Du bestemmer selv over de data, der indsamles om dig. Alle data der indsamles er klassificeret som ikke-følsomme.
  • Uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, eller hvor de opbevares, behandles dine personoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende Lov om behandling af personoplysninger med tilhørende sikkerhedsbekendtgørelse
  • www.gaeste.sejladspaagudenaaen.dk sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver ændret til noget ukorrekt, bliver kendt af uvedkommende eller på anden måde misbruges
  • www.gaeste.sejladspaagudenaaen.dk indsamler kun personoplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din registrering af dit ikke motoriserede sejlads og ajourføre registreringens gyldighed.
  • www.gaeste.sejladspaagudenaaen.dk anvender ikke indsamlede oplysninger til andre formål, end de, der oplyses ved indsamlingen
  • Du er omkostningsfrit berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger man behandler om dig.
  • Du kan altid bede om, at www.gaeste.sejladspaagudenaaen.dk sletter eller gør dine personoplysninger utilgængelige for fremadrettet anvendelse
  • www.gaeste.sejladspaagudenaaen.dk sletter automatisk dine personoplysninger senest fem år efter registreringen udløb

 

 

TRYK PÅ LOGOET ALLER ØVERST TIL VENSTRE FOR AT KOMME TILBAGE TIL SIDEN HVOR DU KAN KØBE GÆSTEMÆRKET