Hvordan har i tænkt tilgængelighed ind i hjemmesiden?

Hjemmesiden er holdt så simpel så muligt. Der er anvendt et absolut minimum af grafik, ligesom der ikke findes forstyrrende billeder eller grafer. Der er anvendt tekst med tydelig kontrast, og siden kan betjenes både via pc, tablet eller mobiltelefon.

Den første tekst, som man som bruger af siden møder, er en guide til siden. Først fortæller teksten hvad formålet med siden er. Det er en side, hvor man kan købe og efterfølgende printe sig et gæstemærke til sejlads. Derefter henviser testen til hvor på hjemmesiden, man kan få generel information om sejlads og gæstemærker, hvis man har behov for det.

Hvis man bliver i tvivl om hvad og hvordan man bruge hjemmesiden, så er der hjælp at hente i de valgfri forklarende informationstekster.

Hjemmesiden holdes derudover så vidt muligt fri for PDF-filer og andre dokumenter. På siden findes for nuværende 1 PDF-fil - det er en brochure, der via tekst og et kort forklarer regler for sejlads med ikke-motoriserede i hele Gudenåsystemet. Teksten fra folderen findes også som tekst på hjemmesiden, så man kan få læst teksten op. PDF-filen er således et visuelt supplement til reglerne. 

Hjemmesiden linker 2 steder til eksterne sites:

  • Det ene sted er retsinformation.dk, hvor man finder bekendtgørelsen om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. Bekendtgørelsen består af en længere lovtekst om ikke-erhvervsmæssig sejlads med både motoriserede og ikke-motoriserede fartøjer i hele GudenåSystemet, samt en række kortbilag, som med tydelige farver og signaturforklaringer forklarer lovteksten. Oplever du, at informationen i bekendtgørelsen ikke er tilgængelig for dig, henvises til Civilstyrelsen på adressen Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg. Mailadressen er civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
  • Det andet sted er Gudenåkomitéens hjemmeside, hvor man finder et arkiv over regulativer gældende for Gudenåsystemet. Regulativerne er grundet deres alder som udgangspunkt ikke digitalt tilgængelige. Har du behov for information fra regulativerne, kontakt Gudenåkomitéens Sekretariat på  51 44 49 43 eller via e-mail adressen makla@silkeborg.dk

 

 

Hvis du alligevel oplever, at hjemmesiden ikke er tilgængelig for dig – så sig til!

Uanset hvor stor umage man gør sig, vil der altid være noget, som man ikke har opdaget ikke fungerer optimalt for brugeren. Det ved du, hvis du er en af dem, der er udfordret på den digitale tilgængelighed.

Så hvis du oplever, at du har svært ved at bruge vores hjemmeside, så giv os besked. Du kan skrive til koordinatoren i Gudenåkomitéens Sekretariat via mailadressen makla@silkeborg.dk. Du kan også vælge at ringe på mobiltelefonnummeret 51 44 49 43 i stedet for.