Generel information om sejlads på Gudenåen: Store del af Gudenåen og en række søer i hovedløbet er tilgængelige for sejlads og er flittigt benyttet til sejl- og motordrevne både, joller, kanoer og kajakker. Ønsker man generel information om sejlads på Gudenåen henvises til Gudenåkomitéens anden hjemmeside www.sejladspaagudenaaen.dk, som er en samlet indgang for folk, der ønsker at sejle på Gudenåen.

 

Den hjemmeside, du er på nu, sørger for at registrere gæstesejlende, hvis sejlads starter på strækningen Tørring-Klostermølle.

Det er også her, man kan købe adgangstegn til sejlads på denne strækning i form af et gæstenummer.

 

Hjemmesiden rummer derudover informationer til sejlende med ikke-motoriserede fartøjer, regler, kort og foldermateriale mm. Det er en god idé at sætte sig grundig ind i reglerne, inden man sejler på Gudenåsystemet, idet overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf.

Hjemmesiden er IKKE en turisthjemmeside for Gudenålandet – her henvises webappen oplevgudenaa.dk samt de enkelte kommuners turistinformationer.

 

 

TRYK PÅ LOGOET ALLER ØVERST TIL VENSTRE FOR AT KOMME TILBAGE TIL SIDEN HVOR DU KAN KØBE GÆSTEMÆRKET